PERSONEELSACTIVITEITEN

In het kader van medewerkerstevredenheid zijn er tal van initiatieven voor en door de medewerkers om een fijne werksfeer te creëren in onze organisatie, en dit samen met de collega’s, zowel uit je eigen team als organisatiebreed. De boog hoeft immers niet altijd gespannen te staan.