ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Op deze pagina vind je de meest gebruikte toepassingen door de medewerkers van de ondersteunende diensten. Het gaat concreet over de financiële dienst, facilities, patrimonium, aankoop, ICT, Communicatie, Loopbaanbegeleiding, Beheer en bestuur, Personeel en organisatie, onthaal en directiesecretariaat.

Lukt het je niet om toegang te verkrijgen tot een bepaalde toepassing uit deze rubriek? Geef dit dan door aan je leidinggevende, die indien gewenst, ICT zal vragen om je de nodige rechten toe te kennen.