Controlearts

Wat?

 • De werkgever kan een controlearts sturen om te controleren of je ongewettigd afwezig bent.
 • De controlearts komt bij je thuis langs om een medisch onderzoek uit te voeren om na te gaan of je afwezigheid wegens ziekte en de duur ervan gewettigd is.
 • Hij koppelt zijn advies terug aan de werkgever, maar vertelt verder niets over de aard van de ziekte, de voorgeschreven geneesmiddelen … Dit alles valt onder het medisch geheim.

Voorwaarden?

 • De werkgever kan en mag naar elke medewerker die afwezig is wegens ziekte een controlearts sturen.
 • Er zijn twee criteria:
  • Op vraag van de leidinggevende;
  • Op basis van de Bradford-factor (objectieve meting van de belasting van de ziekteafwezigheden van een medewerker op de werking van de organisatie).

Procedure?

 • De controlearts zal overdag langskomen om een medisch onderzoek uit te voeren.
 • Je mag niet weigeren om de controlearts te ontvangen of hem verhinderen een medisch onderzoek uit te voeren.
 • Als je huisarts dit toestaat, mag je tijdens je ziekte het huis verlaten. Als je controlearts langskomt op een moment dat je niet thuis bent, zal je uitgenodigd worden om je aan te bieden in zijn kabinet.
 • De controlearts kan beslissen om je ziekteafwezigheid in te korten. Hij neemt dan contact op met de arts die het doktersattest heeft verstrekt om hierover te overleggen.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de controlearts, kan je de arbitrageprocedure opstarten (zie website federale overheid).   

Financiële gevolgen?

 • Als de controlearts beslist dat je arbeidsongeschiktheid niet gewettigd is, verlies je je gewaarborgd loon, met uitzondering van de periode van arbeidsongeschiktheid waar geen betwisting over is.

Verdere vragen?

 • Meer informatie vind je in het reglement voor afwezigheden wegens ziekte, dat opgenomen is in het arbeidsreglement.